BTW berekenen

Vul bedrag in :


Kies het BTW tarief:

0 %
6 %
21 %

Bedrag met BTW is:



Allereerst willen wij u hartelijk welkom heten op onze website, BerekenenBTW.nl. Op onze website kunt u gemakkelijk een prijs inclusief of exclusief BTW berekenen, waarbij u aan kunt geven met welk BTW tarief u te maken hebt. De BTW berekenen kan bijzonder makkelijk zijn op het moment dat u graag wilt weten hoeveel BTW u terugkrijgt van de Belastingdienst (als u een ondernemer bent), of hoeveel BTW u bovenop het normale bedrag nog moet betalen (als u particulier bent). De ondernemer waaraan u de BTW moet betalen, is verplicht om deze BTW elk kwartaal te betalen aan de Belastingdienst, het behoort dus niet tot de winst van het bedrijf.

Vooral ondernemers die regelmatig een factuur moeten maken kunnen baat hebben bij het berekenen van de BTW, op deze manier weet u namelijk meteen hoe hoog het totaalbedrag voor de klant zal worden. In de meeste gevallen is de BTW die u moet berekenen over de verkoopprijs 21%, echter kan het ook voorkomen dat u te maken hebt met de 6% BTW regeling, of dat u zelfs gehele vrijstelling hebt van het betalen van BTW aan de Belastingdienst.

Door de BTW te berekenen, kunt u als consument bekijken of het betreffende bedrijf wel een eerlijk bedrag heeft gerekend. Op het moment dat het BTW bedrag niet klopt, dan is er mogelijk sprake van fraude en uiteraard kunt u dan uiteindelijk uw geld terugkrijgen. De verkoopprijzen die u in winkels te zien krijgt zijn normaal gesproken allemaal inclusief de BTW, u hoeft hierdoor dus niet nog eens los de BTW te berekenen. Er bestaan echter ook groothandelaren die standaard een verkoopprijs exclusief BTW tonen, omdat ze verwachten dat een groot gedeelte van de klantenkring bestaat uit ondernemers die het bedrag toch weer terug kunnen vorderen van de Belastingdienst.

BTW tarieven

In Nederland kennen we verschillende BTW tarieven, in de meeste gevallen hebt u echter alleen te maken met het 21% BTW tarief. Voor producten die tot uw eerste levensbehoefte behoren, zoals brood in een supermarkt, is een tarief van 6% van kracht. De prijzen die u in een winkel te zien krijgt zijn in vrijwel alle gevallen inclusief BTW, u hoeft hier dus niet zelf nog een bedrag bij op te tellen. Uiteraard kunt u altijd op de kassabon nagaan hoe hoog het bedrag aan BTW is dat u hebt moeten betalen. Voor ondernemers is het bijzonder gunstig om na aankoop te vragen om een factuur of bon met BTW, tenslotte kunnen bedrijven dit bedrag terugvorderen bij de Belastingdienst.

Eerder was het BTW tarief altijd 19%, echter is dit in 2012 aangepast naar een percentage van 21 om hiermee de begroting rond te kunnen krijgen. Nu lijkt een stijging van 2% op het eerste gezicht niet zo groot, maar u moet niet vergeten dat u op vrijwel alle producten die u koopt nu opeens 2% meer moet gaan betalen. Nu zijn er natuurlijk veel bedrijven die deze stijging toentertijd voor hun eigen rekening hebben genomen, maar er zijn ook veel bedrijven die de BTW geheel verhalen op de klanten. Als particulier kunt u de betaalde BTW niet bij de Belastingdienst terugvorderen, u moet hiervoor dus echter ondernemer zijn.


BTW calculator

Op onze website kunt u altijd gemakkelijk uw BTW berekenen, u kunt ons ook wel zien als uw BTW calculator. Voor de meeste mensen blijft het lastig om het goede bedrag aan BTW te berekenen, door onze tool maken wij dit voor u echter heel gemakkelijk. Het gebruik van onze tool is geheel gratis en zal dit in de toekomst ook blijven, u kunt dus altijd een bezoekje brengen aan onze website om te bekijken wat het bedrag aan BTW zou moeten zijn. Daarnaast kunt u op onze website natuurlijk ook veel aanvullende informatie vinden die te maken hebben met omzetbelasting en BTW.

Helaas komt het nog steeds regelmatig voor dat mensen een verkeerd bedrag aan BTW doorberekenen aan hun klanten, uiteindelijk kan dit voor veel problemen zorgen. Het is opmerkelijk dat het voornamelijk in kleine bedrijven, die vaak de BTW berekenen met behulp van een rekenmachine, nog wel eens fout gaat. De uitkomst die u bij het berekenen van de BTW op onze website ontvangt klopt altijd, hierdoor kunt u het maken van fouten voorkomen.


Hoe BTW berekenen?

Het berekenen van de BTW is helemaal niet moeilijk als u gebruikmaakt van de bovenstaande tool. U dient allereerst aan te geven of het bedrag dat u wilt berekenen inclusief of exclusief BTW is. Daarnaast moest u ook aangeven met welk BTW tarief we van doen hebben (21%, 6% of 0%) en tot slot dient u het bedrag in te vullen. Klik daarna op de knop ‘berekenen’ om de BTW te berekenen.